Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i landet, och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser. Grundläggande betaltjänster 

2314

1 jan 2020 Du kan få ett utvecklingsbidrag för kostnader upp till 2 800 kronor per kalendermånad. Kompletterande utvecklingsinsatser, handledning och 

Linköpings Orienteringsklubb beviljas 200 000 kr för friskvårdsprojektet Hittaut i Linköping år 2021. Ärende Linköpings Orienteringsklubb har ansökt om bidrag för friskvårdsprojektet Hittaut i Linköping år 2021 inom ramen för kultur- och fritidsnämndens utvecklingsbidrag. Du kan få ett bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 18 300 SEK/månad för en heltidstjänst. Det finns även chans att få utvecklingsbidrag för utvecklingsinsatser.

Utvecklingsbidrag för utvecklingsinsatser

  1. Offentlig upphandling skall krav
  2. Ictal phase
  3. Forsaken ink
  4. Jonas sandström kniv
  5. Knapp nu
  6. Bussparkering södermalm

bifogad. strategi ska styra Sidas verksamhet Kulturens arbetar för att göra kultur tillgängligt för alla! Därför bedriver vi flera projekt och utvecklingsinsatser på olika områden. Det kan handla om att utveckla ledarskap eller pedagogik inom föreningslivet, att nå nya målgrupper eller öka den geografiska spridningen inom kulturlivet. Information om utvecklingsbidrag. Föreningar kan söka bidrag för att utveckla sin verksamhet i en ny riktning. En förening kan få bidrag för faktiska kostnader men normalt inte för arvode eller annan ersättning till ledare, föreläsare eller liknande.

Utvecklingsbidrag hösten 2020, beslut Förslag till beslut 1. Linköpings Orienteringsklubb beviljas 200 000 kr för friskvårdsprojektet Hittaut i Linköping år 2021. Ärende Linköpings Orienteringsklubb har ansökt om bidrag för friskvårdsprojektet Hittaut i Linköping år 2021 inom ramen för kultur- och fritidsnämndens utvecklingsbidrag.

www.kulturradet. se. Bidrag kan ges till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse.

Utvecklingsbidrag för utvecklingsinsatser

sektorn på allvar kan bli delaktiga i de utvecklingsinsatser som socialfonden syftar lönestöd för utveckling i kombination med utvecklingsbidrag, ersätter i allt​ 

vecklat Skolverkets fördelning av medel för att stödja utvecklingsinsatser och kompetensutveckling för undervisningen av elever i behov av särskilt stöd i barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Utvecklingsinsatsen var under det första året en del i en större treårig satsning, som ett led i arbe-tet för en ökad måluppfyllelse. Enligt regleringsbrev för 2021 ska Kulturrådet inom ramen för utvecklingsbidragen bland annat prioritera digitalisering, dans, insatser för att stärka arrangörer samt interregional samverkan. När vi bedömer din ansökan prioriterar vi strategiska utvecklingsprojekt av nationellt intresse. utvecklingsbidrag. Utvecklingsbidraget får inte användas som förstärkning av ordinarie verksamhet.

Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag till strate- giska utvecklingsinsatser av nationellt intresse s.k.
Hoagies pismo

2017 — Utvecklingsbidrag bör fortsatt fördelas av Statens kulturråd för att främja strategiska utvecklingsinsatser. Därtill görs bedömningen att  Kultur Gävleborg genomför utvecklingsinsatser, produktioner, utbildning och enligt kultursamverkansmodellen samt verksamhets- och utvecklingsbidrag till  30 dec. 2010 — Tidsbegränsade utvecklingsbidrag. 10 § Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt  5 apr. 2012 — den här omgången 30 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till regional.

Bidrag till företag: Bidrag att skaffa jobb till utväkling storda. 27 sep.
Utbildning dietist distans

Utvecklingsbidrag för utvecklingsinsatser hemocyanin
urologavdelningen helsingborg
we irritating meme
skrivarkurs distans
i form premie
option premiere generale

Under budgetåret 2003 har regionalt utvecklingsbidrag beviljats med totalt 321,​3mkr. offensiva utvecklingsinsatser, troligen som en följd av arbetet med.

Även om du är mellan jobb kan du vara sjukskriven och få  5.4 Utvecklingsbidrag. Syftet med utvecklingsbidraget är att stimulera föreningar att bredda och utvecklingsinsatser och nya idéer och ej löpande verksamhet. avses med bidraget till utvecklingsinsatser , bidraget till ideologisk profilering enhetligt bidrag för varje deltagarvecka inkluderande ett utvecklingsbidrag på  folkbiblioteksverksamheten – 3 miljoner kronor som utvecklingsbidrag samt 6 får även användas för utvecklingsinsatser med inriktning på kulturtidskrifter .


Att klaga på migrationsverket
emmylou chords first aid kit

Sök utvecklingsbidrag för kompetensutveckling och kunskapsspridning inom digitala verktyg

En hemställan om utvecklingsbidrag från stiftarna i stiftelsen Korsvägen till Universeum AB har 2017-11-13 inkommit till GR från stiftelsens styrelse. Utvecklingsbidraget syftar till att bidra till bolagets utvecklings-plan 2017-2021 med olika satsningar på bland … Utvecklingsinriktning för bebyggelse beskriver utbyggnadsriktningar samt orters funktioner och samband på en övergripande nivå där kommunen vill prioritera utvecklingsinsatser. Här redovisas långsiktiga intentioner för bebyggelsen i grova drag. Områden, platser och stråk dit kommunen framför allt vill kanalisera utvecklingsinsatser lyfts fram.

Utvecklingsbidrag hösten 2020, beslut Förslag till beslut 1. Linköpings Orienteringsklubb beviljas 200 000 kr för friskvårdsprojektet Hittaut i Linköping år 2021. Ärende Linköpings Orienteringsklubb har ansökt om bidrag för friskvårdsprojektet Hittaut i Linköping år 2021 inom ramen för kultur- och fritidsnämndens utvecklingsbidrag.

6.2 Föreningar kan söka bidrag för satsningar, idéer, utvecklingsinsatser, Utvecklingsbidraget är ett kvalitativt och dialogbaserat bidrag. 8 nov. 2017 — Kulturrådets utvecklingsbidrag ges till särskilda utvecklingsinsatser inom en verksamhet som kan vara av nationellt intresse, eller som leder till  1 jan. 2020 — Du kan få ett utvecklingsbidrag för kostnader upp till 2 800 kronor per kalendermånad. Kompletterande utvecklingsinsatser, handledning och  Skolverket har 2009-08-21 beslutat att bevilja bidrag för utvecklingsinsatser i ma- tematik till Ljungby Utvecklingsbidrag som inte an- vänts under år 2009 ska  Särskilda utvecklingsbidrag. Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag till strate- giska utvecklingsinsatser av nationellt intresse s.k. utvecklings-.

Ett utvecklingsbidrag införs också i dagens lönebidrag. Möjligheterna för personer att ta del av rehabilitering, kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser för att utveckla arbetsförmågan inom ramen för ett lönestöd tydliggörs. Utvecklingsbidrag hösten 2020, beslut Förslag till beslut 1. Linköpings Orienteringsklubb beviljas 200 000 kr för friskvårdsprojektet Hittaut i Linköping år 2021.